Forside  
|
  Energi renovering  
|
  Tag renovering  
|
  Lavenergi byg  
|
  Kontakt  

 


Innovative isolerings materialer i Neopor, gør i kraft af den høje isoleringsværdi og enkle udførsel, enhver renovering langt hurtigere rentabel !

 

  

 

En energiklasse er en mærkning af dit hus på samme måde, som det kendes for køleskab, vaskemaskiner m.m. Energiklassen er et udtryk for, hvor mange kilowatttimer du bruger til opvarmning, ventilation, køling og varmt vand pr. kvadratmeter pr. år.

For at begrænse energispildet i den vestlige verden vil der jævnligt i de kommende år vedtages nye og strammere regler for bygningers energieffektivitet - dvs. krav til energiforbrug.Det skyldes, at ca. 40 procent af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Det samme gælder i resten af Europa.

EU har derfor udsendt et bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Det har medført ændringer i det danske bygningsreglement. Det seneste bygningsreglement er fra 2015, BR 15.

BoligUpdate.dk er en service målrettet alle boligejere i Danmark, der ønsker at forny og optimere deres bolig via energi besparende tiltag. Vi kan kan gøre en vigtig forskel ifm.at vælge produkter der reelt giver boligen en højere værdi, via en rentabel investering.    

Via gode kontakter og dygtige håndværkere, kan vi på BoligUpdate.dk altid formidle de bedst egnede produkter til formålet, samt en fornuftig pris på håndværksmæssigt korrekt udført kvalitets arbejde.

BoligUpdate.dk varetager således til daglig opgaver indenfor energi renovering af privat boliger samt erhvervs bygninger. Ligeledes projekterer BoligUpdate.dk også nybyggerier i lavenergi, samt om og til bygninger ifm. forbedring af eksisterende boliger.

Vi behandler alle henvendelser med stor omhyggelighed, og vi anvender en præcis og konkurrence dygtig prissætning, der gerne skal ligge til grund for et varigt gensidigt og udbytterigt samarbejde.

 

 

 

 

Næsten alle ændringer af enfamilieshuse, som foretages inden for husets eksisterende vægge og ikke udvider boligarealet kan udføres uden at anmelde eller søge om byggetilladelse.

Vil du lave et uudnyttet loftrum om til beboelse eller bygge et nyt badeværelse i kælderen, vil det dog tælle som en udvidelse af boligarealet, og du skal derfor søge om byggetilladelse først.

Uanset om et byggeri kræver tilladelse, anmeldelse eller ej, skal alle gældende love, regler og krav overholdes. Og det er altid en god idé at tage en snak med kommunen, inden du går i gang med en større renovering eller ombygning.

Ved ombygninger skal du være opmærksom på at opfylde kravene i bygningsreglementet og andre reglementer og anvisninger.

Ved større renoveringer af tag, facade eller vinduer skal de renoverede bygningsdele efterfølgende leve op til gældende isoleringskrav for nybyggeri, hvis forbedringen er rentabel.

Om det økonomisk kan betale sig at foretage den ønskede renovering, og om energi besparelsen kan forrente investeringen indenfor et rimeligt tidsrum, sammenholdt med forbedringernes forventede levetid, kan beregnes ud fra boligens nye forventede energiramme, der lægges til grund for den forventede besparelse på opvarmning.  

BoligUpdate.dk er et dansk firma, der håndterer alle opgaver i henhold til danske standarder og regler, og vi anbefaler altid de mest optimale materialer og teknikker, sammenholdt på pris og ydelse.

Vi er stolte af at kunne holde priserne på et meget attraktivt niveau, ved at have optimeret vores markedsførings og administrations funktioner, i henhold til nutidige teknikker og standarder.

Vi går nemlig aldrig på kompromis med kvaliteten på håndværk. 


 

 

 

 

- BoligUpdate.dk - MK Byg - Grundtvigs pl. 1 - 7323 Give - info@boligupdate.dk